STRONA GŁÓWNA


Serdecznie Witamy na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Sanikom” sp. z o. o. w Lubawce.


Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2007 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. 2018r. poz. 1330 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 1 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. 2007r., Nr 10, poz. 68), na stronach Biuletynu Informacji Publicznej znajdziecie Państwo informacje publiczne dotyczące „Sanikom” sp. z o. o. w Lubawce – w szczególności o statusie prawnym, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, informacje o organach przedsiębiorstwa, majątku oraz wiele innych informacji publicznych, do których udostępnienia zostały zobowiązane organy jednostki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane podstawowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Władze spółki

Położenie geograficzne

 

 

 

 

 

 

 

 

Status prawny

Zawieranie umów

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura organizacyjna

Ogłoszenia

 

 

 

 

 

 

 

 

Dni i godziny pracy

Redakcja

 

 

 

 

Przedmiot działalności:

 

 

 

 

Wg aktów prawnych

Wg prawa miejscowego

Wg aktów wewnętrznych